Uvjeti korištenja usluge

Uvjeti korištenja usluge

1.Uvodni dio:Freemeteo je stranica za izvještavanje o vremenu.Svojim korisnicima nudi vremenske prognoze i povezane usluge, na primjer, osobne prognoze i e-mail upozorenja.Pristup stranici Freemeteo je trenutno besplatan svim korisnicima.Međutim, Freemeteo pridržava pravo na promjenu pristupa stranici i usluga koje nudi u budućnosti. U tom slučaju će Freemeteo unaprijed obavijestiti sve registrirane korisnike te će im dati mogućnost pretplaćivanja na Freemeteo.Ovime Freemeteo izričito pridržava pravo na promjenu u bilo koje vrijeme, popravak ili prestanak bilo kojeg aspekta ili funkcije na stranici, uključujući, no bez ograničenja na sadržaj, sate dostupnosti i opremu koja je potrebna za pristup ili upotrebu stranice.

2.Autorsko pravo:Stranica sadrži materijale, zaštitne znakove i ostale posjedničke informacije pod autorskim pravom, uključujući, no bez ograničenja na tekst, programsku opremu, fotografije i grafike.Freemeteo je jedini vlasnik materijala, koji se nalazi na stranici te je vlasnik svih intelektualnih prava vlasništva te ostalih prava vlasništva ovdje.Sva prava su ovime izričito pridržana.Prema tome, osim u slučaju izrade rezervne kopije djela sadržaja stranice samo za osobnu upotrebu te bez brisanja oznake njezinog izvora, korisnicima je zabranjeno prodavati, kopirati, popravljati, reproducirati, iznova objaviti, učitavati, prenositi ili distribuirati sav ili dio materijala stranice Freemeteo u bilo kojem obliku, bez prethodne izričito pismene dozvole stranice Freemeteo.

3.Izjava o odricanju odgovornosti:

A. Korisnici se izričito slažu da je korištenje stranice Freemeteo na njihovu vlastitu inicijativu te prema tome, oni preuzimaju rizik korištenja stranice.Freemeteo, njihovi partneri i pružatelji usluga ne garantiraju da stranica neće biti neprekinuta, bez grešaka ili da će bilo koja pogreška biti ispravljena.Osim toga, Freemeteo ne nudi nikakvu garanciju za rezultate koji nastanu zbog korištenja stranice, informacija koje su ponuđene ovdje, posebno u vezi njezine točnosti ili pouzdanosti, kao ni usluga koje su ponuđene ovdje.

B. Informacije i usluge stranice Freemeteo su ponuđene na osnovi „kao što jesu“, bez bilo kakvog jamstva, izričitog ili implicitnog, uključujući bez ograničenja bilo kakvog jamstva za naslov, informacije, usluge ili proizvode koji su ponuđeni na stranici Freemeteo i bilo koja implicitna jamstva trgovanja, prikladnosti za određenu namjenu ili ne – kršenje.

C. Informacije na stranicama Freemeteo neće biti tumačena od strane korisnika kao savjet ili poticaj za izvršenje ili neizvršenje određene radnje.Freemeteo ne preuzima odgovornost za korisničku interpretaciju informacija na ovoj stranici, ni za radnje koje odluče poduzeti slijedeći informacije koje su pronašli na ovoj stranici.

D. Freemeteo ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja ili uzrokovane ozljede zbog prekida, pogrešaka, netočnosti, popravaka, brisanja usluga.Osim toga, Freemeteo ne preuzima odgovornost za bilo koju neuspješnu ili uspješnu radnju, kašnjenje u izvršenju ili prijenosu, kvarove komunikacijskih linija i prenesene kompjuterske viruse, koji su nastali zbog pristupa korisnika stranici Freemeteo ili bilo kojoj stranici koja je povezana s njezinim stranicama, krađu ili uništenje ili neovlašteni pristup, promjenu ili korištenje podataka o vremenu na temelju povrede ugovora, delikta, nemara ili bilo kojeg drugog uzroka radnje. Ovo ograničenje odgovornosti se proširuje na i uključuje bilo kakva oštećenja koja su nastala zbog preuzimanja bilo kakvog materijala koji je objavljen na stranici Freemeteo ili na bilo kojoj drugoj stranici koja je povezana s njezinim stranicama.

E. Ova izjava o odricanju odgovornosti vrijedi za bilo kakve informacije ili usluge koje se nude korisniku na ovoj stranici kroz jednostavan pristup bilo kojoj stranici Freemeteo ili slijedeći pojedinačni zahtjev (uključujući, ali bez ograničenja na osobne prognoze i e-mail upozorenja).

4.E-mail upozorenja:Pretplaćivanjem na Freemeteovu uslugu e-mail upozorenja se korisnici slažu da žele da usluga upozorenja započne u roku od sedam (7) dana.Informacije, proizvodi i usluge su ponuđeni na „kao što je“ i na „dostupnoj“ osnovi te mogu biti ponuđeni po smanjenoj frekvenciji ili mogu biti povremeno otkazani.Freemeteo izričito pridržava pravo na suspendiranje ili otkazivanje pretplata korisničkih e-mail upozorenja u bilo koje vrijeme, bez prethodnog obavještavanja ili objašnjenja.Sva intelektualna prava vlasništva, uključujući autorsko pravo, u sadržaju prikazanom u e-mail upozorenju pripadaju Freemeteou.Sva prava su ovime pridržana.

5.Oprema:Nabava i održavanje sve opreme koja je potrebna za pristup i upotrebu ove stranice (npr. telefonske linije, računalo itd.) su odgovornost samo korisnika.Međutim, Freemeteo pridržava pravo na promjenu opreme koja je potrebna za pristup i upotrebu ove stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obavještavanja.Sve cijene trećih strana (npr. cijene pružatelja internetskih usluga itd.) za pristup i upotrebu ove stranice su odgovornost korisnika.

6.Veze na ostale stranice:Freemeteo uključuje veze na ostale web stranice.Freemeteo ne izvršava i nije u mogućnosti izvršavati bilo koji oblik nadzora nad dostupnošću, sadržajem, policom za zaštitu osobnih podataka, mogućim kršenjem zakona o autorskom pravu i kvalitetom i količinom informacija i usluga koje nude te ostale stranice.Korisnici moraju kontaktirate te druge stranice u slučaju bilo kakvog problema koji je nastao zbog njihovog posjeta tim stranicama.Freemeteo na bilo koji način ne garantira, niti je odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

7.Oglasi:Freemeteo objavljuje materijal za oglašavanje te često sadrži veze na web stranice oglašivača.Freemeteo ne izvršava, niti je u mogućnosti izvršavati bilo koji oblik nadzora nad sadržajem tih oglasa, banera ili skočnih oglasa, policom za zaštitu osobnih podataka ili mogućim kršenjem zakona o autorskom pravu.Korisnici moraju kontaktirati oglašivače izravno u slučaju bilo kakvog problema koji je nastao zbog njihovog posjeta tim stranicama.Freemeteo ni na bilo koji način ne garantira, niti je odgovoran za sadržaj objavljenih oglasa na stranici ili za sadržaj stranica oglašivača.Osim toga, Freemeteo ne preuzima odgovornost za bilo koju komunikaciju korisnika s bilo kojom trećom stranom – pružateljima usluga koji oglašavaju na ili su povezani na stranicu Freemeteo, niti za bilo koji komercijalni posao koji je proizašao iz te komunikacije.

8.Sadržaj trećih strana:Freemeteo može objaviti informacije, podatke, tekstove, grafike koje su poslali njihovi korisnici.Taj materijal, bilo da je objavljen javno ili poslan privatno, ostaje jedina odgovornost njegovog vlasnika.Freemeteo ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške i/ili nedostatke koji taj materijal možda sadrži, niti za bilo kakvu štetu koju je pretrpio korisnik zbog upotrebe tog materijala.Freemeteo ne preuzima odgovornost za te korisnici se slažu da neće objavljivati nepristojan, vulgaran, bestidan, agresivan materijal, niti materijal koji je klevetnički, uvredljiv, koji napada prava privatnosti ili javnosti, krši zakon o autorskom pravu ili je na drugi način nezakonit.Također, Freemeteo ne preuzima odgovornost za bilo kakav materijal kojeg njegovi korisnici objave ili prenose, a koji ohrabruje ponašanje koje se smatra kaznenim djelom, daje ohrabrenje civilnoj odgovornosti ili na bilo koji drugi način krši bilo koji zakon.Korisnici stranice razumiju i prihvaćaju internacionalnu narav Interneta te se zato slažu da će poštovati i motriti lokalna deontološka pravila svake države.

9.Nadziranje:Freemeteo ima pravo odbiti objaviti ili ukloniti bilo kakav materijal koji je objavljen ili poslan na stranicu.Freemeteo ima pravo ukloniti bilo koji materijal za koji Freemeteo smatra da krši odredbe ovih Uvjeta ili je na bilo koji drugi način neugodan.

10.Odšteta:Korisnici se slažu da će braniti, nadoknaditi štetu i ne štetiti Freemeteou i njegovom vlasniku, zaposlenicima, partnerima ili agentima u vezi bilo kakvih i svih zahtjeva, radnji, žalbi, šteta, troškova, odgovornosti, gubitaka i izdataka (uključujući naknade odvjetnika) koji bi nastali zbog upotrebe ove stranice.

11.Zaštita podataka:Postoji nekoliko slučajeva, gdje se od korisnika traže osobni podaci, zbog upotrebe funkcija.Te informacije koristi Freemeteo i Freemeteo neće posredovati te informacije trećim stranama.Za daljnje detalje o upotrebi i procesiranju tih informacija molimo da pogledate našu Izjavu o privatnosti.

12.Promijenjeni uvjeti:Freemeteo ima pravo u bilo koje vrijeme promijeniti ili izmijeniti odredbe i uvjete korištenja djela ili cijele ove stranice, s ili bez prijašnjeg obavještenja.Za korištenje ove stranice nakon ove promjene ili izmjene u uvjetima korištenja će biti smatrano da je korisnik prihvatio te promjene.

13.Razno:Ovi uvjeti korištenja sačinjavaju cijeli sporazum između strana u vezi korištenja Freemeteoa te nadomještaju sve prethodno pismene ili oralne sporazume u vezi te teme.Nikakvo odricanje bilo koje strane ili bilo kakvo kršenje ili odgode neće biti smatrane kao odricanje od bilo kakvog slučaja ili naknadnog kršenja ili odgode.Zaglavlja odjeljaka su uneseni samo za pomoć te ne utječu na interpretaciju ovih Uvjeta korištenja.

14.Nekolicina:Ako odredba u ovom Sporazumu postane nezakonita, nevažeća ili neupotrebljiva u bilo kojoj nadležnosti, to neće imati utjecaj na zakonitost, valjanost ili upotrebljivost u toj nadležnosti bilo koje druge ili drugih odredbi ovog Sporazuma.

15.Jezik:Jezik ovog Sporazuma je hrvatski jezik.U slučaju konflikta između engleskog teksta i bilo kojeg prijevoda koji je nastao iz njega, vrijedit će engleska verzija.

16.Primjenjiv zakon – nadležnost:Ovi Uvjeti korištenja su ozakonjeni od strane te tumačeni u skladu s grčkim i europskim zakonom te su predmet izričite nadležnosti Suda u Ateni, Grčka.